Home

Siland

  Mergus serrator
Red-breasted merganser

Hann
Hunn
Foto Kristin Vigander Oksenøya Foto Kristin Vigander Oksenøya Foto Kristin Vigander Såstein mai 2006
Foto Kristin Vigander Foto Kristin Vigander Såstein mai 2006 Foto Kristin Vigander ØF Asmaløy april 2009
 
Lysakerelva april 2012 Hann Foto Kristin Vigander Strokkenes juni 2012 Foto Kristin Vigander Strokkenes juni 2012
 
   
Foto Kristin Vigander Sandvika april 2016    
Latinsk navn  
Familie  
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner