Home

Sjøorre

Melanitta fusca
Velvet scoter
Foto Kristin Vigander Oslofjorden oktober 2010 Foto Kristin Vigander Oslofjorden oktober 2011 Foto Kristin Vigander Oslofjorden oktober 2010
Latinsk navn
Familie Andefugler
Karakteristika
Størrelse Lenge 44-54 cm, vingespenn 70-84 cm
Utbredelse Hekker i tilknytning til sjøer og elver i det øvre barskogsbelet samt i fjellets bjørke- og viersoner.
 
Foto Kristin Vigander Oslofjorden oktober 2010 Foto Kristin Vigander Oslofjorden oktober 2010 Hunn Foto Kristin Vigander Oslofjorden oktober 2010