Home

<Ceylon bengalspett>

Dinopium psarodes
Ceylon red-backed woodpecker

Foto Kristin Vigander Beruwala Sri Lanka november 2015 Foto Kristin Vigander Beruwala Sri Lanka november 2015 Foto Kristin Vigander Beruwala Sri Lanka november 2015
Informasjon Bengalspetten ble tidligere delt i 4 underarter i Asia fastland, og 2 underarter i Sri Lanka. I 2014 ble er denne rasen utskilt som egen art, dinopium parodes. Den har ennå ikke fått et offisielt norsk navn (2015), så jeg kaller den Ceylonspett
Familie Piciformes - picidae
Karakteristika
Størrelse  
Utbredelse