Home

Hyrdestær (Sri Lanka)

  Acridoteres tristis melanosternus
Common mynah
Foto Kristin Vigander Sri Lanka november 2015 Foto Kristin Vigander Sri Lanka november 2015 Foto Kristin Vigander Sri Lanka november 2015
  Denne underarten er endemisk for Sri Lanka
Familie Stærer
Karakteristika På størrelse med stær, brun med sotsvart hode, gult nebb og gul naken hud ved øye, gule ben.
Størrelse 22-25 cm lang
Utbredelse Indisk stærart. Hekker i bl.a. Russland, Arabia og på Tenerife.
Andre som ligner