Kristins Flora

Svartnakketerne

Sterna sumatrana mathewsi

Blacknaped tern

Foto Kristin Vigander Maldivene november 2015 Foto Kristin Vigander Maldivene november 2015 Foto Kristin Vigander Maldivene november 2015
  Dette er en underart av Sterna sumatrana
Latinsk navn
Familie Charadriformes - Sternidae
Karakteristika  
Størrelse
Utbredelse Hekker ikke i Norge
 
   
Foto Kristin Vigander Maldivene november 2015