Kristins Flora

Trepiplerke

Anthus trivialis

Tree pipit

Foto Kristin Vigander Maldivene november 2015 Foto Kristin Vigander Maldivene november 2015 Foto Kristin Vigander Maldivene november 2015
Latinsk navn
Familie Passeriformes (spurvefugler) - Motacillidae
Karakteristika  
Størrelse
Utbredelse  
Andre som ligner  
 
   
Foto Svein Hjelmeset