Kristins flora

Stripetyrann

Myiodynastes maculatus
Streaked flycatcher

Foto Kristin Vigander Gramado Park Brasil november 2014 Foto Kristin Vigander Gramado Park Brasil november 2014 Foto Kristin Vigander Gramado Park Brasil november 2014
Familie Passeriformes - Tyrannidae
Karakteristika
Størrelse  
Utbredelse  
Forvekslingsart