Home

Svartand

Melanitta nigra
Black scoter
Foto Kristin Vigander Oslofjorden oktober 2011 Foto Kristin Vigander Oslofjorden oktober 2011 Foto Kristin Vigander Oslofjorden oktober 2011
Latinsk navn
Familie Andefugler
Karakteristika
Størrelse Lengde 44-54 cm, vingespenn 70-84 cm
Utbredelse Hekker i tilknytning til sjøer og elver i det øvre barskogsbelet samt i fjellets bjørke- og viersoner.
 
 
Foto Kristin Vigander Oslofjorden oktober 2010 sammen med ærfugl Foto Kristin Vigander Oslofjorden oktober 2010 Hunn