Home

Tjeld

  Haematopus ostralegus ostralegus
Eurasian oystercatcher

Foto Kristin Vigander Såstein mai 2006 Foto Kristin Vigander Såstein mai 2006 Foto Kristin Vigander Såstein mai 2006
  Kilde: Gyldendals store fugleguide.
Funnsted  
Dato juli 2005
Latinsk navn  
Familie Vadere
Karakteristika Stor, kompakt bygd, bredbrystet. Langt, rødt, kompakt nebb, svart hvit drakt. Bredt vingebånd lyser i flukt. Rett flukt med raske vingeslag, kan minne om en and. Rosa bein
Størrelse 39-44 cm lang, vingespenn 72-83 cm
Utbredelse

Hekker langs flate kyststrekninger og ved strendene av større innsjøer samt på nærliggende engmarker og åkrer. Ses ofte søke næring på åkrer i nærheten av åpent vann. Sommergjest i Norge (mest mars-september), overvintrer i Vest-Europa.

Andre som ligner  
Føde Muslinger, krepsdyr, meitemark, insekter
 
Foto Kristin Vigander mai 2005 Foto Kristin Vigander Såstein mai 2006 Foto Kristin Vigander ØF Bile (Moss) mai 2010
 
   
Foto Kristin Vigander Blönduos Island juni 2019