Home

Toppskarv

Phalacrocorax aristotelis
European shag

Foto Kristin Vigander Røst juli 2007 Foto Kristin Vigander Røst juli 2007 Foto Kristin Vigander Røst juli 2007
Latinsk navn
Familie Skarver - Phalacrocoracidae
Karakteristika Noe mindre og slankere enn storskarv.
Størrelse 68-78 cm lang, Vingespenn 95-110 cm.
Utbredelse Hekker i løse kolonier på kystklipper.
Andre som ligner Storskarv
 
Foto Kristin Vigander Røst juli 2007 Foto Kristin Vigander Runde juli 2016