Home

Tornsanger

  Sylvia communis
Common
whitethroat

Foto Kristin Vigander Hvaler mai 2009 Foto Kristin Vigander Hvaler mai 2009 Foto Kristin Vigander Almaty Kashakstan mai 2012
Latinsk navn  
Familie Sangere
Karakteristika Nokså stor, kraftig bygd, langstjertet, beveger seg litt tungt og langsomt sammenlignet med de mindre slektningene. Nebb grovt med diffust lysere basis.
Størrelse 13-15 cm
Utbredelse Hekker i buskterreng, gjerne på strandheier blant einer, rosebusker og bjørnebær. Sommergjest ( i Norge mai-sept), overvintrer S for Sahara. Ses ofte, synger fra toppen av busk.
Andre som ligner  
 
Foto Kristin Vigander VF Hvasser august 2009 Foto Kristin Vigander VF Hvasser august 2009 Foto Kristin Vigander VF Hvasser august 2009
 
 
Foto Kristin Vigander Almaty Kashakstan mai 2012 Foto Kristin Vigander Almaty Kashakstan mai 2012