Home

Trane

Grus grus
Common crane

Foto Kristin Vigander Venabu april 2006Foto Kristin Vigander Venabu april 2006 
Latinsk navn
FamilieGruidae - traner
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner