Home

Vipe

  Vanellus vanellus
Northern lapwing
Foto Norman Hagen Foto Kristin Vigander Jerpendalen juni 06 Foto Kristin Vigander Trøgstad mai 2009
   
Funnsted  
Dato  
Latinsk navn  
Familie Vadere
Karakteristika Umiskjennelig, mørk og hvit, duestor. har unik lang og tynn topp. Har iøyenfallende grønn og lilla metallglans på oversiden.
Størrelse 28-31 cm lang, vingespenn 67-72 cm.
Utbredelse Vanlig hekkefugl i åpent landskap i innlandet og i kystområdene, ofte på åkre og beitemark, strandenger og innsjøbredder. Kommer tidlig om våren, samles høst og vinter i store flokker.
Andre som ligner  
Føde Mark og insekter
 
 
Foto Kristin Vigander Hornborgasjøen april 2011 Foto Kristin Vigander Linnesstranda april 2009