Home

Rustsprekklav

  Acarospora sinopica
Cracked lichen
   
Foto Tove Hafnor Dahl juni 2011    
Familie Acarosporales (sprekklavordenen) - Acarosporaceae
Karakteristika

 

Størrelse
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested