Home

Bekkelær

  Dermatocarpon luridum
Silverskin lichen
Foto Tove Hafnor Dahl Eftevåg i Kristiansand mai 2010
Bestemt av Reidar Haugan etter bilder
Foto Tove Hafnor Dahl Eftevåg i Kristiansand mai 2010
Bestemt av Reidar Haugan etter bilder
Foto Tove Hafnor Dahl Eftevåg i Kristiansand mai 2010
Bestemt av Reidar Haugan etter bilder
  Informasjon
Latinsk navn
Familie Orden Verrucariales - Verrucariaceae
Karakteristika

 

Størrelse
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested