Home

Grønnsko

  Buxbaumia viridis
Foto Kristin Vigander AK Ramsåsen mai 2014
Foto Kristin Vigander AK Ramsåsen mai 2014 Foto Kristin Vigander AK Ramsåsen mai 2014
   
Latinsk navn  
Familie Bryopsida - Buxbaumiales - Buxbaumiaceae
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested