Home

Ugrasvegmose

  Ceratodon purpureus
Redshank
Foto Kristin Vigander Lærdal mai 2019 Foto Kristin Vigander Lærdal mai 2019 Foto Kristin Vigander Lærdal mai 2019
Informasjon
Latinsk navn
Familie Bladmoser (Bryopsida) - Dicranales - Ditrichaceae
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested  
 
Foto Kristin Vigander Lærdal mai 2019 Foto Kristin Vigander Lærdal mai 2019 Foto Kristin Vigander Lærdal mai 2019