Home

Blomsterlav

  Cladonia bellidiflora
Foto Kristin Vigander Røldal september 2007   Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007
Informasjon
Latinsk navn
Familie  
Karakteristika Tallus består av basalskjell og oftest ugrenete, gulgrønne podetier, okergule ved basis. Podetiene er som regel tett besatt med utstående skjell , med eller uten smale begre i spissene. Reagerer UV + blåhvitt. Røde fruktlegemer og pyknidier. Variabel art. På næringsfattig mark og mosekledde berg.
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested  
Foto Kristin Vigander Himdalen mai 2010 Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007 Foto Kristin Vigander BU Bøgaset juli 2012