Home

Skogsyl

  Cladonia cornuta
 
Foto Kristin Vigander AK Aurskog-Høland aug 10
Bestemt av Reidar Haugan fra bilder
Foto Tove Hafnor Dahl Vinje august 2010
Bestemt av Reidar Haugan fra bilder
 
 
Latinsk navn
Familie  
Karakteristika Skogsyl skiller seg fra alle andre sylformete begerlavarter ved at de opp til 1 dm høye podetiena har askegrå til brune soredier i øvvre del, og ved at de er jevnt barkkledde mot basis. Smale begre kan forekomme. Mørkt brune fruktlegemer og pyknidier.
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested Næringsfattig mark, humusdekket berg og død ved. Utbredt i hele landet (men sjelden på Sør- og Vestlandet)
 
   
Foto Kristin Vigander AK Aurskog-Høland aug 10