Home

Svartfotlav

  Cladonia phyllophora
Foto Kristin Vigander AK Aurskog-Høland aug 10
Bestemt av Reidar Haugan fra bilder
Foto Kristin Vigander AKAurskog-Høland aug 10 Foto Kristin Vigander AK Aurskog-Høland aug 10
 
Latinsk navn
Familie  
Karakteristika Podetiene er svakt filtaktig i yngre deler, svartflekket mot basis, sparsomt forgrenet. opp til noen cm høye. Begrene er uregelmessige, danner nye fra kanten. Brune fruktlegemer og pyknidier.
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested Blant moser på humusdekket berg. Utbredt i hele landet.