Home

Småklokkemose

Encalypta vulgaris
Foto Kristin Vigander Lærdal mai 2019
Foto Kristin Vigander Lærdal mai 2019 Foto Kristin Vigander Lærdal mai 2019
 

Småklokkemose er rødlistet VU (Sårbar)

  Informasjon
Familie Encalyptales - Encalyptaceae
Karakteristika
Størrelse
Andre som ligner
Utbredelse og voksested
 
 
  Foto Kristin Vigander Lærdal mai 2019