Home

Hyllemose

  Entodon concinnus
Entodon moss
Foto Kristin Vigander ST Frøya juli 2011
Funnet og bestemt av Svein Olav Drangeid
Foto Kristin Vigander ST Frøya juli 2011 Foto Kristin Vigander ST Frøya juli 2011
Latinsk navn
Familie Hypnales - Entodontaceae
Karakteristika
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested Sjelden i Norge