Home

Saglommemose

  Fissidens adianthoides
Maidenhair moss
Foto Kristin Vigander Frierfjorden mai 2008
Dette er en fissidens, og sannsynligvis adianthoides.
Foto Kristin Vigander Frierfjorden mai 2008 Foto Kristin Vigander Lærdal Kristin Vigander
  Informasjon
  Fissidens er en stor slekt, og i Norden finns det 12 arter.
Familie Dicranales - Fissidentaceae
Karakteristika

 

Størrelse 2-4 cm høye skudd
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested Ofte på jord i næringsrike kjerr, bekkekanter, fuktig underlag, gjerne kalkrikt miljø. Vanlig i kalkrike områder, men finnes ikke i fjellet.
 
Foto Kristin Vigander Lærdal Kristin Vigander