Home

Etasjemose

  Hylocomium splendens
Stair-step moss
Foto Kristin Vigander Oslo Midtstuen mai 2008 Foto Kristin Vigander Oslo Midtstuen mai 2008 Foto Tove H afnor Dahl Kvernhuskjerr april 2008
  Informasjon
Informasjon
Familie Orden hypnales (flettemoseordenen) - holocomiaceae (etasjemosefamilien)
Karakteristika

bladmose som danner store tepper av rikt forgreinede og glinsende grønne skudd. Greinene er fjærformede og brer seg ut i mer el. mindre tydelige plan (etasjer). Særlig vanlig i blåbærrike gran- og bjørkeskoger. Kanskje Norges mest vanlige mose.

Foto Svein Hjelmeset www.geoatlas.no Foto Tove H afnor Dahl Kvernhuskjerr april 2008 Foto Kristin Vigander Herre (Bamble) august 2009
 
 
Foto Kristin Vigander Himdalen april 2010 Foto Kristin Vigander Himdalen april 2010