Home

Kulekvistlav

  Hypogymnia tubulosa
Foto Kristin Vigander Stovivannet Bærum april 2020
Foto Tove Hafnor Dahl AA Gjervoldsøy Arendal juni 2010 Foto Tove Hafnor Dahl AA Gjervoldsøy Arendal juni 2010
Latinsk navn
Familie Lecanorales - Parmeliaceae
Karakteristika

Kvistlav eller vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes) er en lavart med thallus opp til 8–10 cm i diameter. Den er rosettdannende eller uregelmessig og ganske løst festet til underlaget. Undersiden er svart uten festetråder.

Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested Kvistlav vokser normalt på kvister, greiner og trestammer, særlig på fattigbarkstrær, men også på annet trevirke og stein. Etablerer seg raskt i granplantefelt. Meget vanlig i hele landet.
 
   
  Foto Tove Hafnor Dahl AA Gjervoldsøy Arendal juni 2010