Home

Tornemose

  Mnium hornum
Carpet moss
 
Foto Kristin Vigander Bolærne mai 2006
Bestemt av Kåre Homble
   
Informasjon
Latinsk navn  
Familie Mniaceae
Karakteristika Har mikroskopert din "mose 1", og det var Mnium hornum. Mnium (tornemose)
har dobbelte tenner (kun den ene ses tydelig på bladbildet), nerve som ender
før bladspissen (i motsetning til de andre Mnium-artene) og blad som er
smalt nedløpende på stengelen. (Kåre Homble)
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested