Home

Buttbustehette

  Orthotrichum obtusifolium
obtuseleaf aspen moss
Foto Kristin Vigander Oslo Tøyen mai 2008
Bestemt av Arne Pedersen
Foto Kristin Vigander Oslo Tøyen mai 2008 Foto Kristin Vigander Oslo Tøyen mai 2008
   
   
Informasjon
Latinsk navn Bryopsida - Bryidae - Orthotricales - Orthotricaceae
Familie  
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested