Home

Duskbustehette

  Orthotrichum speciosum
lanceolateleaf rock moss
 
Foto Kristin Vigander Oslo Tøyen mai 2008
Bestemt av Arne Pedersen
Foto Kristin Vigander Oslo Tøyen mai 2008  
   
   

Latinsk navn Bryopsida - Bryidae - Orthotricales - Orthotricaceae
Familie  
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested