Home

Skøytmose

  Preissia quadrata
Foto Norman Hagen Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Svalbard Sassendalen juli 2013
Bestemt av Anders Breili
Foto Kristin Vigander Svalbard Sassendalen juli 2013
Informasjon
Informasjon
Informasjon
Latinsk navn  
Familie Marchantiales - Marchantiaceae
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested  
 
 
Foto Kristin Vigander Svalbard Sassendalen juli 2013 Foto Kristin Vigander TBF-tur Skien april 2011.
Artsbestemmelse noe usikker.