Home

Fjærmose

  Ptilium crista-castrensis
Plume moss, Knight plume
 
Foto Kristin Vigander Langangen september 2007 Foto Kristin Vigander Langangen september 2007  
Informasjon
Informasjon
Latinsk navn Bryopsida - Bryidae - Hypnales - Hypnaceae
Familie  
Karakteristika Fjærmosen er en pleurokarp mose som danner matter av enkelt, men eget regelmessig fjærgreina skudd. Mattene kan være nokså tette, men skuddene kan også vokse enkeltvis mellom andre moser. Skuddene er lyst grønne, avflata og som regel opprette. Stengelen har parafyllier slik som husmosene.
Bladene er sterkt krumbøyde og er meget tydelig plikerte. Bladnerven er meget kort og dobbel. Bladkantene har tydelige tenner. Cellene midt i bladet er langsmale. Bladhjørnecellene er få og ikke særlig godt utvikla. Fjærmosen går ikke over skoggrensa, men er ellers vanlig over hele landet. Fjærmosen er vanlig i forsenkninger i skog, særlig i granskog og da aller helst i blåbær-småbregneskog. (kompendium T.Prestø (1998) "Moser i skog, systematikk og økologi for kurset landskapsøkologi og biologisk mangfold ved Høgskolen i Nord-Trøndelag")
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested