Home

Vanlig kartlav

  Rhizocarpon geographicum
   
Foto Norman Hagen Lom august 2004    
  Informasjon
Latinsk navn
Familie

Orden Lecanorales - Rhizocarpaceae

Karakteristika

Tallus skorpeformet, variabelt, opp til 15 cm i diameter, oppdelt i segmenter, gulgrønt til gult med markert svart randsone ytterst.

Størrelse
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested På sure bergarter. Utbredt i hele landet