Home

Storblomstermose

  Schistidium apocarpum
 
Foto Kristin Vigander Tøyen mai 2008.
Bestemt av Arne Pedersen, men han var litt usikker
Foto Kristin Vigander Tøyen mai 2008. Foto Kristin Vigander Tøyen mai 2008.

Latinsk navn Bryopsida - Bryidae - Grimmiales - Grimmiaceae
Familie  
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested  
 
     
Foto Kristin Vigander AK Lysakerelva oktober 2016