Home

Vriblomstermose

  Schistidium lancifolium
Foto Kristin Vigander Tøyen mai 2008.
Bestemt av Arne Pedersen
Foto Kristin Vigander Tøyen mai 2008. Foto Kristin Vigander Tøyen mai 2008.

Latinsk navn Bryopsida - Bryidae - Grimmiales - Grimmiaceae
Familie  
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested