Home

Safranlav

  Solorina crocea
Foto Kristin Vigander Råtåsjøhø juli 2008 Foto Kristin Vigander Knutshø juli 2011 Foto Kristin Vigander Rødungstøl juli 2012
  Informasjon
   
Latinsk navn
Familie Orden Lecanorales - Peltigeraceae - åreneverfamilien
Karakteristika

Tallus opp til 1 dm i diameter, grågørnt til brunaktig, brune skålformede fruktlegemer. Kjennes lett på undersiden som er sterkt orangerød med rødbrune årer.

Størrelse
Andre som ligner
Utbredelse og voksested Erodert mark, ofte grus og snøleier på fattig grunn. Utbredt i fjellet.
 
 
Foto Kristin Vigander Rødungstøl juli 2012 Foto Norman Hagen Bøverdalen Lom august 2004