Home

Bjørnetorvmose

  Sphagnum lindbergii
Foto Kristin Vigander BU Rødungstøl Ål juli 2012
Bestemt av Kåre Homble
Foto Kristin Vigander BU Rødungstøl Ål juli 2012
Bestemt av Kåre Homble
Foto Kristin Vigander BU Rødungstøl Ål juli 2012
Bestemt av Kåre Homble

Informasjon
Informasjon

Latinsk navn
Familie  
Karakteristika Torvmoser er en gruppe moser som er lette å kjenne igjen, for alle artene ligner svært på hverandre. De aller fleste torvmosene vokser på fuktige steder, fra vannkanten til bløt myr. Noen får vokser på litt tørrere steder i skogen. De har en stilk tett besatt med blader, og i toppen sitter en tett krans eller et hode med mange skudd. fargen veksler fra lys til grønn til nesten rød og brun. Torvmose ser ut som et lite tre, men etter hvert dør den i bunnen og vokser i toppen. På den måten blir torvmyrene stadig tykkere. (kompendium T.Prestø (1998) "Moser i skog, systematikk og økologi for kurset landskapsøkologi og biologisk mangfold ved Høgskolen i Nord-Trøndelag")
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested Bjørnetorvmose er svært vanlig
 
 
Foto Kristin Vigander BU Rødungstøl Ål juli 2012
Bestemt av Kåre Homble
Foto Kristin Vigander BU Rødungstøl Ål juli 2012
Bestemt av Kåre Homble