Home

Vortetorvmose

  Sphagnum papillosum
 
Foto Norman Hagen TE Orsjømyra august 2009
Bestemt (mikroskopert) av Kåre Homble
Foto Kristin Vigander Fyresdal juni 2008  
 
Latinsk navn
Karakterisika Det sikre kjennetegnet på vortetorvmose er at den har vorter (papiller) på veggene i de døde cellene i greinbladen. Det ses lett i mikroskop (Kåre Homble)
  Torvmoser er en gruppe moser som er lette å kjenne igjen, for alle artene ligner svært på hverandre. De aller fleste torvmosene vokser på fuktige steder, fra vannkanten til bløt myr. Noen får vokser på litt tørrere steder i skogen. De har en stilk tett besatt med blader, og i toppen sitter en tett krans eller et hode med mange skudd. fargen veksler fra lys til grønn til nesten rød og brun. Torvmose ser ut som et lite tre, men etter hvert dør den i bunnen og vokser i toppen. På den måten blir torvmyrene stadig tykkere. (kompendium T.Prestø (1998) "Moser i skog, systematikk og økologi for kurset landskapsøkologi og biologisk mangfold ved Høgskolen i Nord-Trøndelag")