Home

Dvergtorvmose

  Sphagnum tenellum
 
Foto Kristin Vigander fra kurs med Arne Pedersen. Bildet er tatt innendørs april 2010 Foto Kristin Vigander fra kurs med Arne Pedersen.  
Torvmoser er en gruppe moser som er lette å kjenne igjen, for alle artene ligner svært på hverandre. De aller fleste torvmosene vokser på fuktige steder, fra vannkanten til bløt myr. Noen får vokser på litt tørrere steder i skogen. De har en stilk tett besatt med blader, og i toppen sitter en tett krans eller et hode med mange skudd. fargen veksler fra lys til grønn til nesten rød og brun. Torvmose ser ut som et lite tre, men etter hvert dør den i bunnen og vokser i toppen. På den måten blir torvmyrene stadig tykkere. (kompendium T.Prestø (1998) "Moser i skog, systematikk og økologi for kurset landskapsøkologi og biologisk mangfold ved Høgskolen i Nord-Trøndelag")
Latinsk navn
Familie  
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested