Home

Rosetorvmose

  Sphagnum warnstorfii
Warnstorf's Peat Moss
Foto Kristin Vigander Smørkleppdalen august 2007 Foto Tove Hafnor Dahl Torvetjønnlia august 2010 Foto Tove Hafnor Dahl Torvetjønnlia august 2010
Informasjon
Latinsk navn
Familie Sphagnaceae
Karakteristika Torvmoser er en gruppe moser som er lette å kjenne igjen, for alle artene ligner svært på hverandre. De aller fleste torvmosene vokser på fuktige steder, fra vannkanten til bløt myr. Noen vokser på litt tørrere steder i skogen. De har en stilk tett besatt med blader, og i toppen sitter en tett krans eller et hode med mange skudd. fargen veksler fra lys til grønn til nesten rød og brun. Torvmose ser ut som et lite tre, men etter hvert dør den i bunnen og vokser i toppen. På den måten blir torvmyrene stadig tykkere. (kompendium T.Prestø (1998) "Moser i skog, systematikk og økologi for kurset landskapsøkologi og biologisk mangfold ved Høgskolen i Nord-Trøndelag")
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested  
 
 
Foto Kristin Vigander Sundsvall Sverige august 2012 Foto Kristin Vigander Sundsvall Sverige august 2012