Home

Gull-lemenmose

  Splachnum pallidus
Foto Kristin Vigander Besstrond august 2012. Bestemt av Anders Breili
Foto Kristin Vigander Besstrond august 2012 Foto Kristin Vigander Besstrond august 2012
Latinsk navn  
Familie Bryopsida - Splachnales - Splachnaceae
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested