Brungrått høstfly

Home Agrochola lota
Red-line quaker
     
     
Faktaark
Informasjon
Latinsk navn
Familie Lepidoptera: Noctuidae Ipimorphinae
Karakteristika Framvingens grunnfarge er gråbrun, vanligvis med rødlig skjær. Ring- og nyremerke er lys(gul)kantede. Ringmerket er ofte utydelig eller helt fraværende. Nyremerket har nedre del fylt med grått. Bølgelinjen er rett, bortsett fra en knekk nær framkanten; den er gulhvit, innad kantet med brunrødt. Bakvingen er brungrå.
Størrelse Vingespenn 31-36 mm
Utbredelse Temmelig vanlig i Sør-Norge nord til Mjøstraktene på Østlandet og til Sognefjorden på Vestlandet.
Andre som ligner Agrochola macilenta, agrochola circhellaris
Larve

Foto Kierri S.R.Wilson