Irrfly

Home Allophyes oxyacanthae
Green-brindled crescent
Foto Kristin Vigander Jar september 2005   Foto Kristin Vigander Jar sept 2013
Faktaark
Informasjon
Informasjon
Latinsk navn
Familie Lepidoptera: Noctuidae Ipimorphinae
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner