Tofarget pyramidefly

Amphipyra perflua


Foto Kristin Vigander Jar august 2007

Informasjon
Informasjon
Latinsk navn
Familie Nattfly -noctuidae
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner
Larven lever på leddved