Gullrisengmott
 

Gullrisengmott

  Anania funebris
White-spotted sable moth
 
Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 2005    
  Faktaark
Informasjon
Informasjon
Informasjon
Latinsk navn  
Familie Pyralidae Pyraustinae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner