Anthophila fabriciana
norsk navn ukjent
Anthophila fabriciana
  
Foto Kristin Vigander Sollihøgda august 2006  
Faktaark
Informasjon
Informasjon
Informasjon

 

Funnsted
Dato
Latinsk navn
FamilieChoreutidae - breimøll
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner
larve