Aglajaperlemorvinge

Argynnis aglaja / Mesoacidalia aglaja
Dark green fritillary
Foto Kristin Vigander Tjøme juli 2005 Foto Kristin Vigander Vinje juli 2007 Foto Kristin Vigander Konnerud 26.7.05

Fakta
Informasjon
Informasjon
Informasjon
Informasjon

Latinsk navn
Familie Nymfevinger - Nymphalidae Argynninae
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner
Foto Kristin Vigander Foto Kristin Vigander Serbia juli 2011 Foto Kristin Vigander Serbia juli 2011
larve