Home

Rødflekket blåvinge

Aricia artaxerxes
Mountain argus
Foto Kristin Vigander Bolærne juni 2006    
Faktaark
Informasjon
Latinsk navn
Familie Nymfevinger - nymphalidae -satyrinae
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner