Brun blåvinge

Aricia eumedon (Plebeius eumedon)
The Geranium Argus
Foto Odd Ketil Sæbø Oslo juli 2005 Foto Odd Ketil Sæbø Sunndal juni 2007 Foto Odd Ketil Sæbø Sunndal juni 2007

Fakta
Informasjon

Latinsk navn
Familie
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner