Gammafly

Home Autographa gamma
Silver Y
Foto Kristin Vigander Jar september 2005 Foto Kristin Vigander Jar august 2006 Foto Kristin Vigander Bolærne mai 2006
  Faktaark
Informasjon
Informasjon
Latinsk navn  
Familie Nattfly - noctuidae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner  
Larve