Kristins flora
Kristins sommerfugler

Fjellperlemorvinge

  Boloria napae (clossiana)
Mountain fritillary
Foto Norman Hagen Foto Kristin Vigander Foto Kristin Vigander TR Skibotndalen august 2015
  Faktaark
Informasjon
Informasjon
Latinsk navn  
Familie Nymphalidae - heliconiinae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner Myrperlemorvinge
 
   
Foto Kristin Vigander TR Skibotndalen august 2015