Kristins flora
Kristins sommerfugler

Brunflekket perlemorvinge

  Boloria selene (Clossiana selene)
Small pearl-bordered fritillary (UK)
Silver-bordered fritillary (USA)
Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander TE Kvipt juni 2008 Foto Kristin Vigander TE Kvipt juni 2008
  Fakta
Informasjon
Informasjon
Informasjon
Informasjon
Latinsk navn  
Familie Nymfevinger - Nymphalidae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner Rødflekket perlemorvinge
 
Foto Norman Hagen Foto Kristi Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander Skien Stulen juni 2011